نخستین دوره آموزشی تخصصی اعتیاد به رسانه های دیجیتال نخستین دوره های تخصصی اعتیاد به رسانه های دیجیتال در راستای آگاه سازی و ارتقاء دانش مشاورین ، روان شناسان ، مدرسین ،نخبگان ، متخصصان حوزهIT و علاقمندان به علوم فضای مجازی در جهت نیل به اهداف و سیاس... ادامه مطلب

نخستین دوره آموزشی تخصصی امنیت اطلاعات در فضای مجازی نخستین دوره های تخصصی امنیت اطلاعات در فضای مجازی در راستای آگاه سازی و ارتقاء دانش  مشاورین ، مدرسین ، نخبگان ، متخصصان حوزهIT و علاقمندان به علوم فضای مجازی در جهت نیل به اهداف و سیاست های ا... ادامه مطلب

نخستین دوره آموزشی تخصصی سلامت فرزندان در فضای مجازی نخستین دوره های تخصصی سلامت فرزندان در فضای مجازی در راستای آگاه سازی و ارتقاء دانش  مشاورین ، روان شناسان ، مدرسین ، نخبگان ، متخصصان حوزهIT و علاقمندان به علوم فضای مجازی در جهت نیل به اهداف... ادامه مطلب

نخستین دوره آموزشی تخصصی جرایم در فضای مجازی نخستین دوره های تخصصی جرایم در فضای مجازی در راستای آگاه سازی و ارتقاء دانش قضات ، وکلا ، مشاورین حقوقی ، مدرسین ، نخبگان ، متخصصان حوزهIT و علاقمندان به علوم فضای مجازی در جهت نیل به اهداف و سیاست های این... ادامه مطلب

نخستین دوره آموزشی تخصصی تاثیر فضای مجازی بر اعتقادات دینی نخستین دوره های تخصصی تاثیر فضای مجازی بر اعتقادات دینی در راستای آگاه سازی و ارتقاء دانش روحانیون ، مشاورین دینی ، مدرسین ، نخبگان ، متخصصان حوزهIT و علاقمندان به علوم فضای مجازی در جهت نیل ... ادامه مطلب