نخستین دوره آموزشی تخصصی امنیت اطلاعات در فضای مجازی نخستین دوره های تخصصی امنیت اطلاعات در فضای مجازی در راستای آگاه سازی و ارتقاء دانش  مشاورین ، مدرسین ، نخبگان ، متخصصان حوزهIT و علاقمندان به علوم فضای مجازی در جهت نیل به اهداف و سیاست های ا... ادامه مطلب