نخستین دوره آموزشی تخصصی اعتیاد به رسانه های دیجیتال نخستین دوره های تخصصی اعتیاد به رسانه های دیجیتال در راستای آگاه سازی و ارتقاء دانش مشاورین ، روان شناسان ، مدرسین ،نخبگان ، متخصصان حوزهIT و علاقمندان به علوم فضای مجازی در جهت نیل به اهداف و سیاس... ادامه مطلب