نخستین دوره آموزشی تخصصی تاثیر فضای مجازی بر اعتقادات دینی نخستین دوره های تخصصی تاثیر فضای مجازی بر اعتقادات دینی در راستای آگاه سازی و ارتقاء دانش روحانیون ، مشاورین دینی ، مدرسین ، نخبگان ، متخصصان حوزهIT و علاقمندان به علوم فضای مجازی در جهت نیل ... ادامه مطلب