نخستین دوره آموزشی تخصصی سلامت فرزندان در فضای مجازی نخستین دوره های تخصصی سلامت فرزندان در فضای مجازی در راستای آگاه سازی و ارتقاء دانش  مشاورین ، روان شناسان ، مدرسین ، نخبگان ، متخصصان حوزهIT و علاقمندان به علوم فضای مجازی در جهت نیل به اهداف... ادامه مطلب

نخستین دوره آموزشی تخصصی تاثیر فضای مجازی بر اعتقادات دینی نخستین دوره های تخصصی تاثیر فضای مجازی بر اعتقادات دینی در راستای آگاه سازی و ارتقاء دانش روحانیون ، مشاورین دینی ، مدرسین ، نخبگان ، متخصصان حوزهIT و علاقمندان به علوم فضای مجازی در جهت نیل ... ادامه مطلب