• تاریخ شروع :
  • تا :
ثبت نام

نخستین دوره آموزشی تخصصی سلامت فرزندان در فضای مجازی

نخستین دوره های تخصصی سلامت فرزندان در فضای مجازی در راستای آگاه سازی و ارتقاء دانش  مشاورین ، روان شناسان ، مدرسین ، نخبگان ، متخصصان حوزهIT و علاقمندان به علوم فضای مجازی در جهت نیل به اهداف و سیاست های این مرکز با همکاری دستگاه های اجرایی دولتی و آموزشی برای اولین بار در استان اصفهان در قالب ۴ کارگاه ۲ ساعته با محورهای مورد نیاز کنونی برنامه ریزی و اجرا می گردد.شایان ذکر است به حاضرین در کارگاه پس از کسب حداقل نمره قبولی در آزمون پایان دوره گواهی معتبر ملی و بین المللی از طرف مرکز و دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسون ملی یونسکو اعطا می گردد.