دفتر مرکزی :ایران – اصفهان – میدان فیض  خیابان میرفندرسکی – مجتمع اداری آریا واحد 13
شماره دفتر : 36616753 -031
فکس : 89781987 -021
پست الکترونیک مرکز :  Info@Salamat-Cyber.ir
پست الکترونیک قسمت آموزش : amoozesh@salamat-cyber.ir

با ما در تماس باشید