مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان در سال 1393 در راستای شناسایی آسیب های اجتماعی در فضای مجازی و ایجاد بستر آموزشی و آگاه سازی اقشار جامعه و ایجاد زمینه سالم سازی این فضا شروع به فعالیت نموده است.