موضوع
عنوان دوره
مدت (ساعت)
دپارتمان حقوقی
نخستین دوره های تخصصی جرائم در فضای مجازی
8
دومین دوره های تخصصی جرائم در فضای مجازی
8
دوره های تخصصی شبکه های اجتماعی مجازی و علم حقوق
4
دوره های تخصصی آشنایی با قوانین بین المللی فضای مجازی
8
دپارتمان روانشناسی
 
نخستین دوره تخصصی آشنایی با هرزه نگاری و رفتارهای فردی
6
دومین دوره تخصصی آشنایی با هرزه نگاری و رفتارهای فردی
4
نخستین دوره های تخصصی آشنایی با اعتیادهای دیجیتالی
6
دومین دوره های تخصصی اعتیادهای دیجیتالی
6
دوره تخصصی تربیت مدرس مهندسی اجتماعی
4
نخستین دوره های تخصصی پیشگیری و درمان اعتیادهای دیجیتالی
6
دومین دوره های تخصصی پیشگیری و درمان اعتیادهای دیجیتالی
4
دوره های تخصصی هویت اجتماعی در فضای مجازی
4
نخستین دوره های تخصصی شبکه های اجتماعی مجازی و شخصیت فردی
6
دومین دوره های تخصصی شبکه های اجتماعی مجازی و شخصیت فردی
8
دپارتمان فقهی – اعتقادی
دوره های تخصصی اخلاق در فضای مجازی
6
نخستین دوره های تخصصی تاثیر فضای مجازی بر سطح اعتقادات دینی
8
دومین دوره های تخصصی تاثیر فضای مجازی بر سطح اعتقادات دینی
8
دپارتمان فناوری اطلاعات
دوره تخصصی آشنایی با تجارت الکترونیکی
20
نخستین دوره تکنولوژی های نوین
6
دومین دوره تکنولوژی های نوین
4
برگزاری دوره های برنامه نویسی
14
گرافیک رایانه ای
10
دپارتمان فرهنگی تربیتی
نخستین دوره های تخصصی تولید محتوا در فضای مجازی
4
دومین دوره های تخصصی تولید محتوا در فضای مجازی
6
نخستین دوره های آموزشی سلامت فرزندان در فضای مجازی
6
دومین دوره های آموزشی سلامت فرزندان در فضای مجازی
8
سومین دوره های آموزشی سلامت فرزندان در فضای مجازی
10
نخستین دوره تخصصی تاثیر فضای مجازی بر ارکان خانواده و زندگی زناشویی
8
دومین دوره تخصصی تاثیر فضای مجازی بر ارکان خانواده و زندگی زناشویی
6
دپارتمان امنیت اطلاعات
نخستین دوره تخصصی امنیت اطلاعات در فضای مجازی
8
دومین دوره تخصصی امنیت اطلاعات در فضای مجازی
8
نخستین دوره های تخصصی امنیت شبکه
10
نخستین دوره های تخصصی تست نفوذ
4
دوره جامع و تخصصی شبکه های بیسیم
4
دوره جامع و تخصصی کابل کشی ساخت یافته
4
دوره جامع و تخصصی ویپ
4
 

دیدگاه خود را بنویسید