دپارتمان های تخصصی آموزشی با موضعیت فضای مجازی جهت برنامه ریزی برای سازمان ها ، ادارات و آموزشگاه ها

 • دپارتمان حقوق
 • دپارتمان روانشناسی
 • دپارتمان فقهی – اعتقادی
 • دپارتمان فناوری اطلاعات
 • دپارتمان فرهنگی – تربیتی
 • دپارتمان امنیت اطلاعات

 انواع فعالیت های آموزشی مرکز

 • ارائه مشاوره تخصصی، تعیین مهارت و دانش متقاضیان و هدایت آنها به دوره های آموزشی متناسب با نیاز
 • تامین نیازهای حرفه ای و عملی متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) در قالب کارگاهها و سمینار های تخصصی
 • برنامه ریزی برای برگزاری سمینار، میزگردها، کارگاههای آموزشی و دوره های کوتاه مدت
 • پاسخگویی مکتوب، دقیق کارشناسانه و به موقع به درخواستها و مکاتبات ارجاعی از سوی سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی
 • ارائه خدمات مشاوره، نیاز سنجی آموزشی به سازمانها، شرکتها
 • آموزش به کارکنان موسسات و سازمانها جهت عملکرد بهتر کمی و کیفی در ضمینه موضوعات مربوط با مرکز و سازمان خودشان
 • ارائه گواهینامه های معتبرملی و بین المللی پس از گذراندن دوره
 • برنامه ریزی برای جذب نیروی متخصص و آموزش به آنها
 • جذب و پذیرش اساتید توانمند و مجرب با سوابق آموزشی و اجرایی مرتبط
 • تدوین، طراحی و بهروز آوری مستمر محتوای آموزشی متناسب با نیاز واقعی مخاطبین
 • جذب و پذیرش کارآموزان که پس از سپری کردن دوره های ویژه کارآموزی و تایید شدن توسط کارشناسان ارشد آموزش میتواند با به تخصص به دست آورده در یکی از مدیریت های این مرکز مشغول به فعایت شوند.
 • همکاری و تعانل با سازمان آموزش و پرورش جهت آگاه سازی والدین، مدیران، مربیان، معلمان و همچنین دوره های ویژه آموزش دانش آموزان برای هر یک از مقاطع تحصیلی
 • همکاری و تعامل با فرهنگسراها و کانونهای پرورش فکری وابسته به شهرداری های استان در جهت آگاه سازی عموم مردم از مسائل و موضوعات علوم مجازی 

دیدگاه خود را بنویسید